Terminologia specjalistyczna w zakresie niemieckiego prawa o szkolnictwie wyższym (na przykładzie niemieckich Lehrbefähigung/Lehrbefugnis) jako wyzwanie dla tłumacza na język polski. Rozważania lingwistyczne

Mikołajczyk Beata, Aptacy Jarosław
Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Fimiak-Chwiłkowska Anna, Woroch Justyna
tytuł tomu zbiorowego: Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego
strony: 45-55
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016