From Printed Materials to Electronic Demonstrative Dictionary – the Story of the National Photocorpus of Polish and its Korean and Vietnamese Descendants

Borchmann Łukasz, Dzienisiewicz Daniel, Wierzchoń Piotr
Redaktorzy:
tytuł tomu zbiorowego: Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference
strony: 680-702
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017