Autochtonizmy i neologizmy w rumuńskiej terminologii prawniczej w kontekście przekładu polsko-rumuńskiego

Klimkowski Tomasz
Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
tytuł tomu zbiorowego: Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
strony: 79-92
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2017