Mężczyzna sentymentalny i Panna Roztropna: narrator(ka) Javiera Maríasa

Szukała Wiosna
Redaktorzy: Charchalis Wojciech, Żychliński Arkadiusz
tytuł tomu zbiorowego: Widma Maríasa. Szkice krytyczne
strony: 95-114
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017