The people of the church as reflected in contemporary Polish surnames

Walkowiak Justyna
Redaktorzy: Felecan Oliviu
tytuł tomu zbiorowego: NAME AND NAMING Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming” Sacred and Profane in Onomastics
strony: 494-504
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017