Mikołajek i inne chłopaki (oraz dziewczyny) – „małe” książki w zglobalizowanym świecie

Loba Anna
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
tytuł tomu zbiorowego: „Literatury mniejsze” Europy romańskiej 3. Pośród literatur świata
strony: 97-113
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017