A szórend tanítása magyar mint idegen nyelv órán

Pap Dániel
Redaktorzy: Koutny Ilona, Piotrowiak-Junkiert Kinga, Kornatowski Paweł, Németh Szabolcs
tytuł tomu zbiorowego: A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka
strony: 249-257
język węgierski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2017