Zum Einfluss von soziopragmatischen Faktoren auf Code-Switching bei mehrsprachigen Fremdsprachenlernern

Długosz Kamil
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 8
strony: 9-15
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017