Specyfika języka łowieckiego

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
tytuł tomu zbiorowego: Kultura łowiecka
strony: 142-149
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018