Images of Destruction in the Autobiographical Novel of Iraqi Writer Haifa Zangana

Graczyk Agnieszka
Redaktorzy: Lipski Jakub
tytuł tomu zbiorowego: Travel and Identity: Studies in Literature, Culture and Language
strony: 75-84
język angielski
DOI: 10.1007/978-3-319-74021-8
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018