Funktionsverbgefüge mit treffen am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Wiedergabe im Polnischen

Piątkowski Łukasz
Redaktorzy: Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, Woźnicka Marta,
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 8
strony: 89-98
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017