Optyczne rozpoznawanie znaków

Lewandowski Rafał
Redaktorzy: Migoń Anna
tytuł tomu zbiorowego: Encyklopedia książki
strony: 326-327
tytuł oryginalny: Optyczne rozpoznawanie znaków
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017