Stability of timing patterns in Polish. Experimental verification of the rhythm class hypothesis

Wagner Agnieszka
Redaktorzy: Abrahamsen Jardar , Koreman Jacques, van Dommelen Wim
tytuł tomu zbiorowego: Nordic Prosody XII
strony: 167-180
język angielski
projekt: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017