Speaking rate variation and the interaction between hierarchical rhythmic levels

Wagner Agnieszka, Bachan Jolanta
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
tytuł tomu zbiorowego: Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 308-315
język angielski
projekt: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017