Майстерність змалювання жіночих постатей у новелістиці Василя Ткачука

Horniatko-Szumiłowicz Anna
Redaktorzy: Archangielska A., Hordy Mirosława
tytuł tomu zbiorowego: Kobieta w zwierciadle języka i kultury
strony: 499-517
tytuł oryginalny: Майстерність змалювання жіночих постатей у новелістиці Василя Ткачука
język ukraiński
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017