Dyftongi w języku greckim. Historyczne zmiany fonologiczne

Trzaska Nina
Redaktorzy: Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Woźniak Miłosz, , Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu 7
strony: 125-136
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017