Norwegizacja Saamów i Kwenów z XIX i XX wieku

Kurek Anna
Redaktorzy: Sygidus Kamil
tytuł tomu zbiorowego: Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny.
strony: 177-188
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2018