Dyskredytacja w dyskursie informacji medialnej na przykładzie portalu Wyborcza.pl w kontekście budowania tożsamości społecznej

Dyoniziak Jolanta, Pirogowska Ewa
Redaktorzy: Sładkiewicz Żanna, Wądołowska-Lesner Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: W poszukiwaniu tożsamości językowej
strony: 135-147
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018