Binary Classification Algorithms for the Detection of Sparse Word Forms in New Indo-Aryan Languages

Jaworski Rafał, Jassem Krzysztof, Stroński Krzysztof
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph, Kubis Marek
tytuł tomu zbiorowego: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 7th Language and Technology Conference, LTC 2015, Poznań, Poland, November 27-29, 2015, Revised Selected Papers
strony: 123-136
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018