Przekleństwo nieśmiertelności. Rozważania o niesubordynacji (Dmitrij Głuchowski, FUTU.RE)

Zywert Aleksandra
Redaktorzy: Supa Wanda, Pańkowska Ewa
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości
strony: 151-162
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018