Historia Filologii Koreańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zarysie

Kida Paweł
Redaktorzy: Kida Paweł, Strnad Grażyna
tytuł tomu zbiorowego: Meandry Koreanistyki
strony: 9-30
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2018