La ville de Cracovie aux yeux des plus anciens voyageurs et écrivains français (XIVe-XVIIe siècles)

Malinowski Wiesław
Redaktorzy: Forycki Maciej , Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej , Werly Patrick
tytuł tomu zbiorowego: Cultures en transit dans l’espace urbain: coexistence, hybridation, métissage
strony: 23-34
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2017