Moderniści skandynawscy w zeszytach austriackich Karla Krausa „Die Fackel”

Krysztofiak-Kaszyńska Maria
Redaktorzy: Sibińska Maria, Dymel-Trzebiatowska Hanna
tytuł tomu zbiorowego: Dialogi o kulturze. Kultury dialogu
strony: 201-212
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018