Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems

Demenko Grażyna, Bachan Jolanta
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
tytuł tomu zbiorowego: Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 75-82
tytuł oryginalny: Annotation specifications of a dialogue corpus for modelling phonetic convergence in technical systems
język angielski
projekt: Automatyczna analiza fonetycznej konwergencji w systemach technologii mowy
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017