Manipulations of F0 contours in affective speech analysis

Oleśkowicz-Popiel Magdalena, Bachan Jolanta
Redaktorzy: Mobius Bernd, Steiner Ingmar, Trouvain Jurgen
tytuł tomu zbiorowego: Tagungsband der 28. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2017
strony: 9-16
język angielski
projekt: Wokalne schematy emocjonalnej komunikacji słownej w ujęciu lingwistycznym
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2017