Путешествие вне сознательного в "Лампе Мафусаила" Виктора Пелевина

Jaworski Mateusz
Redaktorzy: Kalita Liliana
tytuł tomu zbiorowego: Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej
strony: 93-104
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018