Dhimmi – Nie-muzułmanin w państwie muzułmańskim: teoria i praktyka

Abdalla Michael
Redaktorzy: Rucki Mirosław
tytuł tomu zbiorowego: Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne
strony: 9-23
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2018