Wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzsche i Henri Bergsona na wczesną twórczość literacką greckiego modernisty Nikosa Kazantzakisa

Tuszyńska Krystyna
Redaktorzy: Dworacki Sylwester, Jaworska-Wołoszyn Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Filozofia w literaturze i sztuce
strony: 117-137
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018