Translation of the Tanakh into Crimean Karaim. History, manuscripts, and language

Jankowski Henryk
Redaktorzy: Kahn Lily
tytuł tomu zbiorowego: Jewish Languages in Historical Perspective
strony: 39-61
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018