Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses

Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
tytuł tomu zbiorowego: Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses
strony: 7-17
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2018