Zachowanie werbalne słuchacza w codziennej komunikacji - porównanie między językiem japońskim a językiem polskim

Nakanishi Kyoko
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Leśniczak Marcelina, Nowak Wojciech J.
tytuł tomu zbiorowego: Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badan w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
strony: 459-478
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014