Introduction

Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
Redaktorzy: Olko Justyna, Wicherkiewicz Tomasz, Borges Robert
tytuł tomu zbiorowego: Integral Strategies for Language Revitalization
strony: 9-16
język angielski
projekt: Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016