Preferencja semantyczna jako narzędzie ujawniania konstrukcji ideologicznych w tekstach. Na przykładzie miłości w polszczyźnie ogólnej i tekstach religijnych

Kamasa Victoria
Redaktorzy: Odelski Marcin, Knapik Aleksandra, Chruszczewski Piotr, Chłopicki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Niedosłowność w języku
strony: 353-362
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016