Dystynktywność w biznesie

Lapis Włodzimierz
Redaktorzy: Mendla Tadeusz
tytuł tomu zbiorowego: Global Outstanding Biannual Interdyscyplinary Research, Spring 2016 Conference, "Acclaimed Professors International Forum"
strony: 71-74
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016