Zmiany językowe w rozporządzeniach i ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

Trzaskawka Paula
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
tytuł tomu zbiorowego: Język polskiego prawa: nowe wyzwania
strony: 243-261
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2016