Krytyka literacka a współczesna poezja arabska

Abbas Adnan
Redaktorzy: Machut-Mendecka Ewa, Pachniak Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Świat arabski. Kultura i polityka
strony: 17-30
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012