Своеобразие речевой практики украинцев: актуализация заимствований (на материале анализа небылиц Степана Руданского)

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Marszałek-Kawa Joanna
tytuł tomu zbiorowego: W poszukiwaniu azjatyckiej tożsamości. Dylematy i wyzwania
strony: 34-43
tytuł oryginalny: Своеобразие речевой практики украинцев: актуализация заимствований (на материале анализа небылиц Степана Руданского)
tłumacz: --
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016