Актуалізація категорії «лінгвонаціоналізм» і «лінгвопатріотизм» у сучасному мовознавстві

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Zagnitko Anatolyy
tytuł tomu zbiorowego: Lingvistyčni studiji: zbirnyk nauk. prac
strony: 66-70
tytuł oryginalny: Актуалізація категорії «лінгвонаціоналізм» і «лінгвопатріотизм» у сучасному мовознавстві
tłumacz: --
język ukraiński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016