Analiza porównawcza ekwiwalencji translacyjnych polskich i japońskich terminów prawnych

Horie Yuki
Redaktorzy: Stępień Mateusz, Łukasiewicz Rafał
tytuł tomu zbiorowego: PRAWO AZJATYCKIE Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ
strony: 214-224
język polski
DOI: 978-83-8019-828-9
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018