Noun Phrases as a Key Problem in the Early Stages of Polish-English Translation Training

Lewandowski Marcin
Redaktorzy: Bogucki Łukasz, Pietrzak Paulina, Kornacki Michał
tytuł tomu zbiorowego: Understanding Translator Education
strony: 125-137
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018