Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Redaktorzy: Niemierko Boleslaw, Szmigiel Maria
tytuł tomu zbiorowego: Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli
strony: 65-75
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2018