A diachronic account of converbal constructions in Old Rajasthani

Stroński Krzysztof, Tokaj Joanna, Verbeke Staartje
Redaktorzy: Cennamo Michela, Fabrizio Claudia
tytuł tomu zbiorowego: Historical Linguistics 2015 Selected papers from the 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 27-31 July 2015
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2019