Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych.

Fedorushkov Yury, Graliński Filip, Jurkiewicz D.
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
strony: 93-129
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2018