“Language Contact and Language Policies Across Borders: An Introduction”.

Jańczak Barbara A.
Redaktorzy: Jańczak Barbara A.
tytuł tomu zbiorowego: Language Contact and Language Policies Across Borders: Construction and Deconstruction of Transnational and Transcultural Spaces.
strony: 7-10
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2018