„„Jesteśmy tu wszyscy w Polsce i mówimy po polsku” – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte.“

Jańczak Barbara A.
Redaktorzy: Wowro Iwona, Jakosz Mariusz, Kozieł Renata
tytuł tomu zbiorowego: Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit.
strony: 237-254
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2018