“Bilinguals from Mixed Families. The Interrelation between Bilingual Parenting Methods and Factors of Language Acquisition on the Example of German-Polish Children”.

Jańczak Barbara A.
Redaktorzy: Grucza Sambor, Olpińska-Szkiełko Magdalena, Romanowski Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Bilingual Landscape of the Contemporary World.
strony: 129-142
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2016