Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza w kręgu odpominań

Bąkiewicz Marta
Redaktorzy: Tureczek Marceli, Nodzyński Tomasz
tytuł tomu zbiorowego: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia
strony: 269-282
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2015