Aksjologiczny charakter wyrażeń: "tak naprawdę" i "na pewno"

Niećko-Bukowska Bożena
Redaktorzy: Nowożenowa Zoja
tytuł tomu zbiorowego: Tekst jako kultura. Kultura jako tekst
strony: 209-216
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011