Nacechowania językowe jako element idiostylu na przykładzie powieści Szczepana Twardocha "Drach" i jej przekładu na język niemiecki

Łuczak Dawid
Redaktorzy: Szczepan-Wojnarska Anna M. , Mikołajko Agata, Kucharczyk Łukasz
tytuł tomu zbiorowego: Tłumaczenia w XXI wieku
strony: 183-200
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2018