Nienawiść – niewyrażalna poprzez komunikaty wizualne?

Jaszczyk-Grzyb Magdalena
Redaktorzy: Gortych Dominika
tytuł tomu zbiorowego: Niewy(ob)rażalne
strony: 89-100
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018